שותפויות עם סטודנטים

 

אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של מכללת סמינר הקיבוצים היא הגוף המאגד את כלל הלומדים במכללה. בשיתוף נציגי האגודה וביוזמות עצמאיות של סטודנטים אנו מקדמים נושאים חברתיים העולים מהשטח.

דוגמאות בולטות לכך, אשר הפכו כבר למסורת הן:

  • שבוע פוליטי
  • שבוע מגדר ("הנשמע קולך")