שותפויות פנים מכללתיות

 

היחידה למעורבות חברתית מהווה מנוף לקידום נושאים חברתיים ברחבי המכללה. בשיתוף היחידות האקדמיות והמנהלתיות אנו תופרים את "החליפה החברתית" המתאימה לכל יחידה במכללה.

להלן פירוט השותפיות הפנים מכללתיות:

 • קואליציית ארגוני הגיל הרך (הגיל הרך)
 • מורי קבלן (סטאז' ושנה ג')
 • סמינר אמנות וחברה (החוג לקולנוע)
 • סדנאות נגד גזענות (האגודה לזכויות האזרח ומסלול יסודי)
 • מחול עם עיוורים (ביה"ס לאומנויות המחול ומוזיאון ת"א)
 • עמיתים – נפגעי נפש וסטודנטים – ביה"ס לאומנויות הבמה ומתנ"סים
 • קמ"ע – יהודים וערבים בביה"ס לחנ"ג ותנועה
 • סיורים חברתיים בפקולטות
 • תכנים חברתיים (אנגלית, סטטיסטיקה)
 • מעורבות חברתית של הסגל המנהלי בשיתוף מש"א
 • ביה"ס ללימודים מתקדמים