תרגום ועריכה

 

המכללה מציעה לסגל האקדמי במכללה תמיכה בהוצאות של תרגום ועריכה.

קריטריונים לתמיכת המכללה בתרגום / עריכה של ספרים, פרקים בספרים ומאמרים:
1) התמיכה מיועדת לתרגום/עריכת מאמרים מעברית לאנגלית במטרה לפרסמם כמאמרים בכתבי עת או בספרים. בנוסף, ניתן להשתמש בתמיכה זו עבור עריכה בעברית למאמר שיתפרסם בכתב עת שפיט.
2) התמיכה מיועדת גם לתרגום ו/או עריכה של פעילות מחקרית לטובת תיקי קידום (למרצים בכירים בלבד).
3) התמיכה מיועדת למורים קבועים בהיקף של חצי משרה לפחות העובדים בשנה זו במכללה (או לחליפין - תנאי העסקה מקבילים). מורים בהיקף קביעות הקטן מ- 50%, יקבלו תמיכה בהתאם ל- % הקביעות שלהם. פנסיונרים יקבלו בשנה הרלבנטית עד מחצית הסכום.
4) בפרסום המאמר/פרק יופיע שם מכללת סמינר הקיבוצים כמקום ההוראה הראשון של חבר הסגל.
5) סכום התמיכה בתרגום / עריכה מוגבל ל- 5000 ש"ח לשנה אקדמית. מרצים אשר פונים באותה השנה לקבל תמיכה בתרגום / עריכה לשונית של מאמר שני והראו שהמאמר הראשון התקבל לפרסום או בתהליך של קבלה יזכו לתמיכה נוספת עד 2,500 ₪. כספי התמיכה ישולמו ישירות למתרגם / עורך לשוני כנגד חשבונית מס ואישור ניהול ספרים של המתרגם / עורך. חשבונית המס צריכה להיות ממוענת ל"מכללת סמינר הקיבוצים" ולא לשם של המרצה.
6) במקרה של מאמר הנכתב ע"י יותר ממחבר אחד: מרצה המופיע ראשון כמחבר המאמר/הפרק יקבל את יקבל את מלוא עלות התרגום/עריכה (ובלבד שלא תעלה על מסגרת התמיכה השנתית);מרצה המופיע כמחבר שני יקבל את מחצית מעלות התרגום/עריכה (ובלבד שלא תעלה על מסגרת התמיכה השנתית); מרצה המופיע כמחבר שלישי יקבל שליש מעלות התרגום/עריכה (ובלבד שלא תעלה על מסגרת התמיכה השנתית).
7) עם פרסום המאמר יש להציג עותק שלו לרשות המחקר. במידה והמאמר לא פורסם, יש לעדכן את רשות המחקר.

כל מרצה אשר יקבל את תמיכת המכללה, עשוי להתבקש להציג את מחקרו בכנסים מחקריים במכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת התמיכה).

בקשות לתמיכה יוגשו למזכירות רשות המחקר בשני עותקים (הראשון בעותק קשיח והשני בדוא"ל research_skb@smkb.ac.il), הבקשות יכללו:

  • טופס הבקשה
  • המאמר המיועד לתרגום / לעריכה
  • תקציר המאמר
     

 

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207