סיוע בהכנת פוסטר

 

כל מרצה במכללה רשאי לקבל סיוע בהכנת פוסטר לקראת הצגתו בכנסים בארץ או בחו"ל, כאשר שם המכללה מוצג במקום הראשון בפוסטר, לצד שמו של המציג/ה.
הסיוע כפוף לאישור רשות המחקר ויתבצע על ידי מחלקת הוצאה לאור וגרפיקה במכללה. יש להגיש את הבקשה לפחות חודש לפני מועד הנסיעה (הכנת הפוסטר מותנית בזמינות מחלקת הוצאה לאור וגרפיקה באותה עת).
בקשות לסיוע יכללו את התוכן המלא של הפוסטר ואת הפרטים הבאים:
1) שם הפוסטר המוצג
2) שם ותאריך הכנס אליו מיועד הפוסטר
3) ציון שם/ות מחבר/י הפוסטר כולל סדר ההופעה
4) גודל הפוסטר

יש להגיש את החומרים 3 שבועות מראש ליהודית בר נתן.

לאחר קבלת האישור, יועברו החומרים באופן מסודר ושלם במייל ליהודית בר-נתן, ממחלקת הוצאה לאור וגרפיקה, לצורך העיצוב.

כל מרצה אשר יקבל את תמיכת המכללה, עשוי להתבקש להציג את מחקרו בכנסים מחקריים במכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת התמיכה).

 

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207