מענקי מחקר ופרסום חוץ מכללתיים

 

חברי הסגל האקדמי מוזמנים להגיש הצעות למענקי מחקר מחוץ למכללה במכון מופ"ת ובמקומות אחרים.
כל מרצה אשר ביצע מחקר במימון חיצוני (מכון מופ"ת, המדען הראשי וכדומה) ופרסם את מחקרו בכתב עת שפיט עד 3 שנים מסיום ביצוע המחקר, זכאי למענק פרסום מהמכללה. לפרטים יש לפנות לרשות למחקר ולהערכה.
 

מכון מופ"ת:
אחד היעדים המרכזיים של רשות המחקר במכון מופ"ת הוא טיפוח מורי המורים כחוקרים. להשגת יעד זה פותחו ברשות המחקר מסגרות פעולה מגוונות ביניהן מתן מענקי מחקר. קידום המחקר על הוראה והכשרת מורים נעשה תוך טיפוח מקצועי של מורי המורים כחוקרים ומתוך כוונה ליצור בסיס ידע מחקרי. הידע שנוצר יאפשר לקובעי המדיניות בחינוך להישען על ממצאים מחקריים בבואם לקבל החלטות חינוכיות בתחומים של חינוך, הוראה-למידה והכשרת מורים.

אינפורמציה נוספת על מענקי המחקר של מכון מופ"ת.

אינפורמציה על הנהלים וההנחיות להגשת הצעת מחקר.

סיוע במכון מופ"ת בפנייה לקרנות לאומיות ובין-לאומיות

רשימת מקורות למענקי מחקר חוץ מכללתיים (מלבד מכון מופ"ת):

קול קורא להגשת מחקר בנושא תגלית.

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207