תמיכה בדוקטורנטים

 

המכללה מציעה תמיכה למורים הנמצאים בשלבי סיום של לימודי הדוקטורט שלהם, בכל הקשור להפקת עבודת המחקר.
סכום התמיכה המוצע בשנה זו הוא עד 1500 ₪, והוא מיועד לפעילויות שניתן לבצען במכללה: שכפולים, צילומים והפקת החוברת.

הקריטריון לקבלת התמיכה: קביעות במכללה (או לחליפין - תנאי העסקה מקבילים).

כל מרצה אשר יקבל את תמיכת המכללה, יתבקש להציג את מחקרו בכנס המדעי השנתי של המכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת התמיכה).
 

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207