כנסים, ימי עיון והשתלמויות בארץ

 

המכללה מעוניינת לעודד את חברי סגל ההוראה להציג את עבודותיהם בכנסים מקצועיים בארץ.
לצורך כך, המכללה משתתפת בהוצאות חברי הסגל (העומדים בקריטריונים) בהשתתפות בכנסים מקצועיים.

קריטריונים לקבלת תמיכה בהשתתפות בכנסים בארץ לחברי סגל ההוראה המייצגים את המכללה:
1)
התמיכה מיועדת לכל המרצים שמלמדים בשנה זו במכללה (ללא צורך בקביעות).
2) ניתן להשתתף ביותר מכנס אחד בשנה אקדמית.
3) בתכנית הכנס מופיעה מכללת סמינר הקיבוצים במקום הראשון ליד ציון שם המרצה.

ההחזר הכספי ניתן עבור דמי הרישום ועבור הוצאות תחבורה ציבורית (רכבת / אוטובוס) בלבד.

על-מנת לקבל את ההחזר הכספי, יש להגיש לאפרת וולף אברהמי, מזכירות רשות המחקר, עד חודש מיום הכנס: קבלה מקורית על שם מכללת סמינר הקיבוצים (ושם המרצה), ואת תכנית הכנס בה מופיעה מכללת סמינר הקיבוצים במקום הראשון ליד ציון שם המרצה.

כל מרצה אשר יקבל את תמיכת המכללה, עשוי להתבקש להציג את מחקרו בכנסים מחקריים במכללה (הצגה בכנס עשויה להתקיים גם שנה או שנתיים לאחר מועד קבלת התמיכה).

השתתפות ללא הצגת מאמר בכנסים בארץ ורישום לאגודות/עמותות:
כל מורה במכללה זכאי להחזר כספי עבור השתתפות "פסיבית" בכנסים מקצועיים, ימי עיון והשתלמויות קצרות (השתלמויות במכון מופ"ת בלבד), בתחום התמחותו של המורה. ההחזר הכספי ניתן עבור דמי הרישום בלבד.
על-מנת לקבל את ההחזר הכספי, יש להגיש קבלה מקורית על שם מכללת סמינר הקיבוצים (ושם המרצה), לאפרת וולף אברהמי, מזכירות הרשות למחקר וההערכה, עד חודש מיום הכנס.

למכללה הסכם תשלום עם מכון מופ"ת. מרצים הנרשמים להשתלמויות במכון מופ"ת – אנא פנו למזכירות רשות המחקר לפני ביצוע התשלום.

תשלום דמי חברות לאגודות/עמותות ייבדק כל מקרה לגופו (הנטייה לאשר דמי חברות באיגודים מקצועיים).

סכומי ההחזר הכספי הינם כדלקמן:
1) מורה שהיקף משרתו במכללה הוא עד 74%- יקבל החזר/ים בגובה 250 ש"ח לשנה אקדמית.
2) מורה שהיקף משרתו במכללה הוא מעל 75% - יקבל החזר/ים בגובה 500 ש"ח לשנה אקדמית.
3) בעל תפקיד במכללה - יקבל החזר/ים בגובה של 750 ש"ח לשנה אקדמית.

תשלום עד 250 ש"ח יוחזר במזומן (עד כה הסכום עמד על 1,000 ש"ח)

תשלום מעל 250 ש"ח יוחזר בהעברה בנקאית למרצה.

ניתן לקבל החזרים על יותר מכנס אחד, כל עוד הסכומים אינם עוברים את הסכום העומד לרשות המרצה לאותה שנה.

צור קשר

אפרת וולף אברהמי
מזכירת הרשות למחקר ולהערכה

03-6905439
03-6901207