קריטריון: תעודת בגרות

 

בעלי תעודת בגרות להציג זכאות לתעודת בגרות ישראלית. יש להציג מקור או אישור החתום כזהה למקור.

בוגרי מכינות קדם-אקדמיות שליד האוניברסיטאות

מועמדים שסיימו מכינה קדם-אקדמית וקיבלו תעודת סיום מכינה המאפשרת קבלה ללימודים אקדמיים, ייחשבו כמי שעמדו בתנאי הקבלה מבחינת הדרישה לתעודת בגרות מלאה. על מועמדים אלה להציג ציון של 525 ומעלה במבחן הפסיכומטרי.

בוגרי תיכון בחו"ל

בוגרי תיכון בחו"ל נדרשים להציג אישור על שקילה לתעודת הבגרות מחו"ל, המראה כי התעודה שברשותם שוות ערך לתעודת בגרות ישראלית. אישור זה ניתן על-ידי משרד החינוך. פרטים על האישור ניתן לקבל במחלקה להערכת תעודות בגרות מחו"ל במשרד החינוך, בכתובת: רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 91911. טל': 02-560137102-5601371. על מועמדים אלה להציג ציון של 525 ומעלה במבחן הפסיכומטרי.

בעלי תעודת בגרות מוכרת מחו"ל

למועמדים אלה תיבנה תכנית השלמות במקצועות העבריים לפי דרישות משרד החינוך. קורסי ההשלמה יילמדו במהלך הלימודים לתואר.

חסרי תעודת בגרות מעל גיל 30

תישקל קבלתם של מועמדים שסיימו י"ב כיתות (12 שנות לימוד) אך לא השלימו תעודת בגרות. על מועמדים אלה להציג ציון של 525 ומעלה במבחן הפסיכומטרי. 
מועמדים אלה יידרשו לתוכנית השלמה בהתאם לדרישות משרד החינוך, עד תום סמסטר א'. מועמדים שברשותם ציונים במספר בחינות בגרות, יצרפו את גיליון הציונים לטופס ההרשמה.

בעלי תעודת בגרות חלקית

מועמדים שבתעודת הבגרות שלהם חסר ציון חיובי במקצוע אחד בלבד למעט לשון עברית / ערבית, יוכלו להירשם בתנאי שיציגו עם הרשמתם אישור כי נבחנו או ייבחנו לשיפור הציון במהלך שנת הלימודים הראשונה.
הקבלה ללימודים מותנית בציון משולב של 525 לפחות והינה תנאי למשך שנה אחת בלבד. על הסטודנטים להשלים את הבחינה החסרה עד סוף שנת הלימודים הראשונה ולעמוד בתנאי הקבלה המלאים בסיומה של שנה זו.
במקרה בו המועמדים לא ימציאו זכאות לתעודת בגרות במהלך שנת הלימודים הראשונה, הם לא יורשו להמשיך בלימודיהם.
 

בעלי תעודת בגרות מהמגזר הערבי

נדרש ציון של 80 לפחות בהבעה עברית בהיקף של 5 יח"ל בתעודת הבגרות.

נבחנים בפסיכומטרי שלא בשפה העברית ו/או בעלי תעודת בגרות מבית ספר, ששפת ההוראה בו אינה בעברית, יחויבו להיבחן בבחינת ידע בעברית (בחינת יע"ל) בציון 107 כתנאי לקבלתם.
 

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200