חברי מועצת סגל אקדמי

 
מוזמנים קבועים נשיאה
רקטורית
מנכלית
סמנכל כח אדם
דיקנית
דיקנית
דיקנית
דיקנית
דיקנית הסטודנטים
סגנית הרקטור ותכנית מצטיינים
פרופ' ציפי ליבמן
פרופ' אתר יוגב
צאלה יפה
חגית אלוני
ד"ר יהודית וינברגר
ד"ר רבקה וודמני
ד"ר סמדר דוניצה שמידט
ד"ר אילנה אבישר
ד"ר דורון לדרר
ד"ר תמר קטקו
מדעים   חינוך סביבתי
חינוך מתמטי
 ד"ר איריס אלקחר
 ד"ר גלית אשכנזי
מדעי הרוח ספרות 


הסטוריה
אנגלית
מקרא
חינוך
ד"ר אסתר מורדוך 
ד"ר עודד מנדה לוי
ד"ר רימה שיכמנטר
ד"ר נמרוד טל
ד"ר מירי יוחנה
חגית ברטל
ד"ר דורית ברחנא לורנד
חינוך חינוך מיוחד
יסודי
ניהול עסקי
פל"ח
יסודי
הערכה
תקשוב

Me.T

ד"ר שרית שדה
מרסלו וקסלר
עו"ד משה מימון
ד"ר רינה ברנר
גבי פרדו
ד"ר נגה חרמון
ד"ר מירי שינפלד
ד"ר תמי זיפרד
ד"ר נעמי יוספסברג

  אומנויות
מחול
ד"ר עדנה בר-רומי
סמדר וייס
אגודת הסטודנטים   סייפן פישר
רז טייב
גאולה פריג'
מנהלה   יוסי בן אשר